Opgave Formulier

Opgaves

Rally: 0
Toer: 0
Het maximale aantal equipe’s voor de Rally is gesteld op 70 auto’s. Hierna wordt u automatisch ingedeeld bij de Toertocht.

PAGrally opgave formulier

U kunt zich voor deelname aan de PAGrally opgeven door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.
U betaald per equipe. Wij verstaan onder een equipe een voertuig met bestuurder en navigator. Bij voorinschrijving en betaling voor 1 April 2018 betaalt u € 50,00 per equipe.
Na 1 April 2018 bedraagt het inschrijfgeld € 65,00,- per equipe en dient contant te worden voldaan voor aanvang rally. Elke persoon meer per equipe is € 10,-. per equipe extra (tot max van 4 personen per equipe) Bij het inschrijfgeld is inbegrepen per equipe een rallyschild, een routeboek en per deelnemer een kop koffie/thee voor de start en een uitgebreide lunch en een onvergetelijke ervaring.
De uiterste inschrijfdatum is een week voor de startdatum en er geldt een maximum aantal deelnemers.
Uw inschrijfgeld kunt u overmaken op IBAN NL58 RABO 0146043472 t.n.v. Stichting pagtiviteit o.v.v. “Naam, Deelname PAGrally2018 – kenteken auto”.


janee


rallytoer

vrijwaringsclausule :

Door dit formulier versturen is/zijn deelnemer(s) zich bewust van het feit dat de deelneming aan de PAG Rally voor hem/ haar als voor derden, alsmede voor zijn/ haar goederen en/ of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/ nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/ haar rekening. De PAG-rally, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de PAG-rally lijdt/ lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de PAG-rally. De deelnemer(s) verklaart/ verklaren dat hij/zij de PAG-rally noch de hierboven genoemde personen en/ of instanties aansprakelijk zal/ zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.