Opgave Formulier

Opgaves

Rally: 0
Toer: 0
Het maximale aantal equipe’s voor de Rally is gesteld op 70 auto’s. Hierna wordt u automatisch ingedeeld bij de Toertocht.

PAGrally opgave formulier

U kunt zich voor deelname aan de PAGrally opgeven door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.
U betaald per equipe. Wij verstaan onder een equipe een voertuig met bestuurder en navigator. Bij voorinschrijving en betaling voor 12 April 2020 betaalt u € 60,00 per equipe.
Na 12 April 2020 bedraagt het inschrijfgeld € 70,00 per equipe en dient contant te worden voldaan voor aanvang rally. Elke persoon meer per equipe is € 12,50. per equipe extra (tot max van 4 personen per equipe) Bij het inschrijfgeld is inbegrepen per equipe twee maal een rallyschild, een routeboek en per deelnemer een kop koffie/thee voor de start en een uitgebreide lunch en een onvergetelijke ervaring.
De uiterste inschrijfdatum is een plus/minus week voor de startdatum en er geldt een maximum aantal deelnemers.
Uw inschrijfgeld kunt u overmaken op IBAN NL58 RABO 0146043472 t.n.v. Stichting pagtiviteit o.v.v. “Naam, Deelname PAGrally2020 – kenteken auto”.


    janee


    rallytoer

    vrijwaringsclausule :

    Door dit formulier versturen is/zijn deelnemer(s) zich bewust van het feit dat de deelneming aan de PAG Rally voor hem/ haar als voor derden, alsmede voor zijn/ haar goederen en/ of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/ nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/ haar rekening. De PAG-rally, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de PAG-rally lijdt/ lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de PAG-rally. De deelnemer(s) verklaart/ verklaren dat hij/zij de PAG-rally noch de hierboven genoemde personen en/ of instanties aansprakelijk zal/ zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

    Reacties zijn gesloten.